Tā kā apskatāmo jautājumu loks saistībā ar kapitāla piesaisti un resursu pieejamību ir pietiekami plašs, tad šajā rakstā tiks apskatīts tikai viens, pēc autores domām, šobrīd aktuālākais – nodokļu jautājumi, kas ir jāņem vērā, ja grupas dalībnieki veic savstarpēju kreditēšanos.