Darījumi ar ārvalstniekiem daudzām komercsabiedrībām (uzņēmumiem) ir ikdiena, sevišķi sabiedrībām ar ārvalstu kapitālu. Tomēr prakse rāda, ka tieši darījumos ar nerezidentiem tiek pieļautas neprecizitātes, kā rezultātā Latvijas uzņēmumam ir jāmaksā papildus nodoklis, kuru, pareizi strukturizējot darījumu un noformējot atbilstošus dokumentus, nevajadzētu maksāt. Šajā rakstā tiks izskatīts, kādas uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) saistības Latvijā var rasties ārvalstniekiem – uzņēmumiem (komercsabiedrībām) un citām personām – nerezidentiem, un nodokļu samazināšanas iespējas, konkrēti apskatot dividenžu aplikšanu ar nodokļiem.