Šajā rakstā tiks izskatīts, kādas uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) saistības Latvijā var rasties ārvalstniekiem – uzņēmumiem (komercsabiedrībām) un citām personām – nerezidentiem, un nodokļu samazināšanas iespējas, apskatot ienākumus, kas gūti no līdzdalības personālsabiedrībā, un atlīdzības par vadības un konsultatīvajiem pakalpojumiem, kā arī vēršot uzmanību uz ienākumiem no lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības atbilstošās sadalītās kooperatīvās sabiedrības pārpalikuma daļas un dzīvokļu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības, automašīnu garāžu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības, laivu garāžu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības un dārzkopības kooperatīvās sabiedrības biedriem sadalītās peļņas.