Mainīgajā Latvijas nodokļu tiesību sfērā valda pamatprincips, ka rezidenti maksā nodokli par vispasaules ienākumu Latvijā un nerezidenti maksā nodokli pēc ienākuma ieguves avota principa (ienākuma gūšanas avota valstij ir tiesības uz ienākuma aplikšanu ar nodokli) par konkrētiem likumā Par uzņēmumu ienākuma nodokli (likums par UIN) (runājot ne par fiziskajām personām) minētajiem ienākumiem. Šobrīd nerezidentu ar nodokli apliekamie ienākumu veidi Latvijā ir dividendes, procentu ienākumi, ienākumi par vadības un konsultatīvajiem pakalpojumiem, samaksa par intelektuālo īpašumu, atlīdzība par Latvijā esoša īpašuma izmantošanu, atlīdzība par Latvijā esoša nekustamā īpašuma atsavināšanu. Šajā publikācijā apkopotas galvenās atšķirības starp nodokļu konvencijās un likumā par UIN noteiktajām likmēm gadījumā, ja ienākuma saņēmējs ir tādas valsts rezidents, ar kuru Latvija ir noslēgusi un ir stājusies spēkā nodokļu konvencija (piemēram, ar Krieviju nodokļu konvencija ir noslēgta, bet vēl nav stājusies spēkā).