Turpinām publikāciju Debitoru parādu salīdzināšana, bezcerīgo parādu norakstīšana un uzkrājumu veidošana (iFinanses.lv, 06.02.2014.). Šajā daļā lasiet par uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) un pievienotās vērtības nodokļa (PVN) piemērošanu zaudētiem parādiem.