Kā jāaizpilda uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) deklarācijas 1.3.rinda? Ir trīs ailes:

  • bilancē uzrādītais uzkrājumu atlikums uz 2017.gada 31.decembri x 0,75,
  • uzkrājumu summa, par kuru samazina nodokļa bāzi taksācijas periodā,
  • uzkrājumu summa, kas attiecināma uz nākamajiem pārskata gadiem.

Pieņemsim, ka bilancē atlikums uz 2017.gada 31.decembri ir 10 000 eiro. 10 000 x 0,75 = 7500 eiro. 2018.gadā uzņēmums saņem rēķinu par 2017.gadu 5000 eiro apmērā. Kas jāraksta 2.ailē? Pilna summa 5000 eiro vai jāpiemēro koeficients 0,75 – 3750 eiro? Arī 2019.gadā radušies izdevumi, kas attiecas uz iepriekšējiem periodiem. Vai jāiesniedz labotas UIN deklarācijas par 2018., 2019.gadu, koriģējot apliekamo ienākumu?