2009. gada nogalē un 2010. gada sākumā aktualizējās jautājums par iespēju individuālajiem uzņēmumiem (IU), zemnieku un zvejnieku saimniecībām (ZZS) brīvprātīgi kļūt par uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) maksātājiem. Līdz šim tāda iespēja normatīvajos aktos netika paredzēta, jo „Gada pārskatu likums” (GPL) noteica, ka gada pārskatu sagatavo tikai tie IU un ZZS, kuru ieņēmumi no saimnieciskās darbības pārsnieguši 200 000 Ls.