Sabiedrības ar ierobežotu atbildību pamatkapitāls ir 2988 eiro, likvidācijas bilancē veidojas pašu kapitāls 150 000 eiro apmērā. Likvidācijas kvota, kas apliekama ar uzņēmumu ienākuma nodokli (UIN), ir 147 012 eiro (150 000 - 2988) un UIN 36 753 eiro apmērā (147012 / 80 x 20) tiek norādīts UIN deklarācijas rindā 6.7.

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis netiek piemērots. 2005. gadā daļas ir pirktas no diviem citiem dalībniekiem par kapitāldaļas nominālvērtību, pieskaitot uzcenojumu, tāpēc dalībniekam neveidojas pozitīvs kapitāla pieaugums.

Jautājumi:

  • Vai esmu sapratusi pareizi?
  • Vai summa 2988 eiro apmērā apliekama ar UIN?
  • Vai dalībniekam būs jāiesniedz pārskata perioda deklarācija par ienākumu no kapitāla pieauguma?
  • Nomaksājot UIN 36 753 eiro apmērā, aktīvā pamatlīdzekļi un naudas līdzekļi (150 000 – 36 753) kļūst dalībnieka privātīpašums un vairs netiek aplikti ar citiem nodokļiem?