Gaidījām, gaidījām un sagaidījām – pagājušā gada novembra beigās beidzot publicēti Ministru kabineta (MK) noteikumi Nr.677 "Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma normu piemērošanas noteikumi" (Noteikumi)! Noteikumos iekļauti skaidrojumi vairākām situācijām.

Bruto samaksā iekļaujamais

Noteikumos ir skaidrots, ka arī atlīdzību, par kuru maksā solidaritātes nodokli, var iekļaut kopējā darba ņēmējiem aprēķinātajā bruto darba samaksā. Tajā drīkst iekļaut arī atlīdzību darbiniekam, kas iedzīvotāju ienākumu nodokli (IIN) un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) veic Latvijā, lai gan ir nosūtīts veikt darbu citā valstī (izņemot nodokļa maksātāja pastāvīgo pārstāvniecību ārvalstīs). Bruto darba samaksā var iekļaut arī atlīdzību darbiniekam – nerezidentam, ja IIN tiek maksāts Latvijā, lai gan VSAOI tiek veiktas tā rezidences valstī. Jāatceras, ka darba devēja VSAOI summu bruto darba samaksā neiekļauj (Noteikumu 5.punkts).