Uzņēmums nav izpildījis savas saistības ar banku, un ir šķīrējtiesas lēmums par parāda piespiedu piedziņu no uzņēmuma, kurā ietilpst arī tiesvedības izdevumi. Vai šie izdevumi uzņēmumam ir ar saimniecisko darbību nesaistīti izdevumi? Ja jā - vai ir jāpiemēro koeficients 1,5?