Saskaņā ar likumu Par uzņēmumu ienākuma nodokli (likums par UIN), lai noteiktu ar UIN apliekamo ienākumu, to vispirms koriģē, aizpildot UIN deklarāciju. Šajā publikācijā lasiet par apliekamā ienākuma samazināšanu.