Lai, sagatavojot un iesniedzot gada pārskatu un uzņēmumu ienākuma nodokļa gada deklarāciju, nerastos situācija, ka jāmaksā nodoklis par vadības konsultāciju darījumiem, kas saņemti no ārzemēs esošas saistītās personas jeb nerezidenta, izskatīsim, kāda dokumentācija uzņēmumam nepieciešama.