Turpinām aplūkot jauno Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumu (UIN likums), kas stāsies spēkā 2018.gadā. Šajā publikācijā – par gada pēdējā mēneša uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) deklarāciju un darījumiem, kas radīs nodokļa saistības gada beigās. Starp tiem ir daudzas jau zināmas pozīcijas, kas arī atbilstoši pašlaik spēkā esošajām normām rada apliekamā ienākuma korekcijas.

Jaunajā UIN modelī, kurā prasīts turpmāk nodokļa saistības izvērtēt ik mēnesi, atsevišķi izcelta gada pēdējā mēneša deklarācija. Tas nenozīmē, ka paredzēta kāda apkopojoša gada deklarācija vai 13.mēneša deklarācija, bet gan to, ka 12.mēneša deklarācijai būs piemērojamas citas prasības.

Tālāk minētās pozīcijas UIN aprēķiniem ir jāiekļauj tikai gada beigās, t.i., par tām nav jāraizējas katru mēnesi. Gada pēdējā mēneša deklarācijā jāiekļauj gan pozīcijas, kas ir ikmēneša aprēķinos (nesaimnieciskās izmaksas, reprezentācija, ziedojumi, soda naudas), gan arī vairākas citas pozīcijas, pamatojoties uz gada noslēguma rādītājiem. UIN par gada beigās konstatēto apliekamo bāzi jāsamaksā līdz nākamā mēneša 20.datumam. Jāatgādina, ka nodokļa efektīvā likme ir 25%, ja to rēķina no neto summas, un šādas apliekamās summas faktiski vienmēr būs neto summas.

Atšķirībā no ikmēneša deklarācijām, kuras var neiesniegt, ja tās ir tukšas, gada deklarācija ir jāiesniedz obligāti, pat ja visa gada laikā nav notikusi neviena darbība, kas radītu maksājamu nodokli.

Gada noslēdzošajai deklarācijai, lai gan arī tā ir iesniedzama līdz nākamā mēneša 20.datumam, piemērojami īpaši tās precizēšanas noteikumi. Labojot visas citas ikmēneša deklarācijas, var automātiski veidoties kavējuma naudas, savukārt gada pēdējā mēneša deklarāciju var precizēt bez šādām sekām – līdz gada pārskata nodošanas termiņam. Ņemot vērā, ka līdz 20.datumam apkopot nepieciešamo informāciju par visu gadu var būt sarežģīti, kā arī auditori var norādīt veicamus labojumus, šī iespēja ir noderīga.

Svarīgi! Gada pēdējā mēneša deklarācija ir uzņēmuma finanšu gada pēdējā mēneša deklarācija, tādēļ tā ne vienmēr būs decembra deklarācija. Tikai pastāvīgajām pārstāvniecībām jeb filiālēm tā vienmēr būs decembra deklarācija.