Šobrīd vairumam uzņēmumu (komercsabiedrībām) aktuāls ir gada pārskats un līdz ar to arī uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) aprēķins par 2016.gadu. Šajā rakstā īsumā un ērtībai vienkopus par grozījumiem un precizējumiem UIN regulējošajos normatīvajos aktos saistībā ar UIN deklarācijas sagatavošanu.

Lai gan būtisku jaunumu saistībā ar UIN nav, tomēr vairāki precizējumi gan likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" (likums par UIN), gan Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr.556 "Likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" normu piemērošanas noteikumi" (MK noteikumi Nr.556), ieviešot skaidrību atsevišķos interpretējamos jautājumos, 2016.gadā ir veikti.

UIN deklarācija un gada pārskats kā vienots dokuments

UIN deklarācija jāiesniedz vienlaikus ar gada pārskatu, tādējādi jaunums, ar ko saskaras visi nodokļu maksātāji, ir tehniskas izmaiņas Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS), kurā gada pārskats un UIN deklarācija ir veidoti kā vienots dokuments.