Uzņēmumu ienākuma nodoklis (UIN) ir nodoklis, kuru aprēķina reizi gadā, un visbiežāk tas ir par taksācijas periodu, kurš sakrīt ar kalendāro gadu. Ja šī jums nav pirmā reize, kad aprēķināt nodokli, aizpildot UIN deklarāciju, tad, lai nepārskatītu detalizēti visu normatīvo bāzi saistībā ar šo nodokli, akcentēšu tos grozījumus tiesību aktos, kas 2011. gadā atšķiras no 2010. gada vai ir jaunums.