Uzņēmuma (SIA) direktors saimnieciskās darbības vajadzībām 2011. gadā izmantoja savu privāto automašīnu. Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis (auto nodoklis) netika maksāts. Izdevumus par saimnieciskajā darbībā izlietoto degvielu pamatoja, katru mēnesi rakstot maršruta lapu. Piemērs: mēnesī iegādāta un saimnieciskajā darbībā izlietota degviela 200 Ls + pievienotās vērtības nodoklis 44 Ls = 244 Ls. 80% no 44 Ls = 35,20 Ls – iekļauj priekšnodoklī, un 20% no 44 Ls = 8,80 Ls – pievieno degvielas vērtībai; kopsummu 200 + 8,80 = 208,80 Ls – iekļauj saimnieciskās darbības izdevumos. Vai šajā gadījumā jāievēro likuma Par uzņēmumu ienākuma nodokli 5. panta 6. daļas prasības, un 208,80 Ls jāuzrāda uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) deklarācijas 3. rindā? Paldies par atbildi!