Vai pēc Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma prasībām dzīvokļu īpašnieku kooperatīvajām sabiedrībām (DzĪKS) ir jāiesniedz uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācija? Iepriekš DzĪKS tā nebija jāsagatavo, bet šobrīd Valsts ieņēmumu dienests sūta atgādinājumus par tās iesniegšanu.