Divi uzņēmumi labprātīgi vienojas par debitora parāda daļēju dzēšanu (nekādi uzkrājumi iepriekš nav veidoti). Vai uzņēmumam, kas ir debitora parāda dzēsējs, par dzēsto summu jāmaksā uzņēmumu ienākuma nodoklis (UIN)? Ja jāmaksā, tad kur tas jānorāda UIN deklarācijā? Uzņēmumam uz 2017. gada 31. decembri bija peļņa, kas vēl šobrīd ir saglabājusies.