Uzņēmumam ir debitora parāds par 2016. un 2017.gadu – 10 tūkst. eiro. Tam nav izveidots uzkrājums. Šogad tika pabeigts maksātnespējas process, uzņēmums likvidēts. Vai, norakstot šo debitora parādu 2018.gada beigās, rodas ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamā bāze?