Uzņēmums vēlas nopirkt vieglo transportlīdzekli (vērtībā līdz 10 tūkst. eiro, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli), un pēc tam to pārdot. Vai uzņēmumam ir jāmaksā uzņēmumu ienākuma nodoklis par transportlīdzekļa iegādi, ja uzņēmuma saimnieciskā darbība nav saistīta ar transportlīdzekļu pārdošanu?