Latvijas sabiedrības vienīgais dalībnieks ir Lietuvas sabiedrība, kurai aprēķinātas dividendes par 2018.gadā gūto peļņu. Vai, aprēķinot dividendes par 2018.gadu, uzņēmumu ienākuma nodokli var neaprēķināt Latvijā, bet gan maksāt to tikai Lietuvā, pamatojoties uz likuma “Par Latvijas Republikas un Lietuvas Republikas konvenciju dubultās aplikšanas ar nodokļiem un nodokļu nemaksas novēršanai” nosacījumiem dividendēm?