Medijos parādījušās plānotās nodokļu reformas iezīmes, atbilstoši kurām būtiskākā izmaiņa ir uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) aprēķināšana saskaņā ar tā dēvēto Igaunijas modeli, kas var ievērojami mainīt ziedošanas paradumus Latvijā.

Pirms sākam analizēt nodokļu piemērošanu ziedojumiem, aplūkošu Igaunijas modeļa pamatiezīmes. UIN 20% apmērā no peļņas jeb 20 / 80 (25%) apmērā no izmaksāto dividenžu apjoma jāmaksā nevis tad, kad tiek gūta peļņa, bet gan tad, kad tā tiek izmaksāta dividendēs kapitāla daļu turētājiem. Aplūkojot praktiskākas iezīmes, jānorāda, ka izdevumi, par kuriem atbilstoši pašreizējam "klasiskajam" UIN modelim tiek palielināts apliekamais ienākums (t.s. neatskaitāmie izdevumi), tiks pielīdzināti neto dividenžu izmaksai, un par tiem katru mēnesi būs jāiesniedz deklarācija un jāmaksā nodoklis 25% (20 / 80) apmērā. Ieviešot šādu modeli, faktiski tiek atceltas visas nodokļa atlaides, tajā skaitā UIN atlaide ziedojumiem.