Līdz ar jaunā Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma spēkā stāšanos 2018.gada 1.janvārī, kas būtiski mainīja uzņēmumu ienākuma nodokļa piemērošanu, mainījās arī nodokļa atvieglojumu principi veiktajiem ziedojumiem. Tuvojoties gada beigām, kad parasti ir vērojama lielāka ziedotāju aktivitāte, ir lietderīgi izsvērt jaunā likuma normu nosacījumus un iespējas piemērot tajā noteiktos atvieglojumus.