Autors ir arī darba ņēmējs un saņem mazāk par minimālo algu, piemēram, 400 eiro (bruto). Autors reģistrē savu saimniecisko darbību un saņem autoratlīdzības – no 200 līdz 1000 eiro mēnesī (bruto). Kā autoram jāpiemēro iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN), valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) un sociālās iemaksas pensiju apdrošināšanai 10% apmērā?

Kā situācija mainīsies, ja autors iesniegs Valsts ieņēmumu dienestam (VID) apliecinājumu, ka autoratlīdzības nepārsniegs 1500 eiro ceturksnī?

Šie paši jautājumi ir arī par situāciju, ja autors ir arī darba ņēmējs, bet saņem virs minimālās algas, piemēram, 900 eiro (bruto).

Un kādas ir autoratlīdzības izmaksātāja saistības? Autoratlīdzības izmaksātājs var būt arī darba devējs, pie kura autors saņem 400 eiro, bet var būt arī citi izmaksātāji.