Fiziska persona strādā algotā pilnas slodzes darbā, kurā saņem algu, kas ir krietni lielāka par minimālo. Papildus persona veic arī uzņēmējdarbību, viņai pieder sabiedrība – hobija uzņēmums ar nelielu apgrozījumu. Persona tajā ir vienīgā darbiniece – valdes locekle, tāpēc algu neaprēķina, bet reizi gadā izmaksā sev dividendes, ja tādas ir nopelnītas. Vai šajā gadījumā ir jāmaksā sociālās iemaksas no minimālās algas – valdes locekļa domājamā ienākuma?

Atbildē uzzināsi:

  • Kādiem kritērijiem izpildoties, valdes loceklim, kurš strādā savā uzņēmumā bez atlīdzības, tomēr ir jāmaksā nodokļi no domājamā ienākuma.