Vai pašnodarbinātais, kurš ir pievienotās vērtības nodokļa maksātājs, var priekšnodoklī atskaitīt 10 eiro rēķinu, ja šis rēķins izrakstīts uz sievas vārda, bet apmaksa veikta no pašnodarbinātā bankas konta?

Atbildē uzzināsi:

  • Kas ir priekšnodoklis.
  • Kādi nosacījumi jāizpilda, lai varētu atskaitīt priekšnodokli.