Droši vien lielākā daļa uzņēmēju ir izjutuši, ka būtiski lielāki ienākuma nodokļa maksājumi ir otrajā uzņēmuma darbības gadā vai, ja gads noslēgts ar zaudējumiem, nākamajā gadā pēc tam, kad uzņēmums sācis strādāt ar peļņu. Šāda situācija izriet no mūsu nodokļu sistēmas, kas nosaka iedzīvotāju ienākuma nodokļa par saimnieciskajā darbībā gūtajiem ienākumiem un uzņēmumu ienākuma nodokļa maksāšanu avansā.

Atgādināšu iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) avansa aprēķināšanas un maksāšanas kārtību, kuru reglamentē likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" (likums par IIN) 18.pants, kā arī salīdzināšu IIN avansa normas ar uzņēmuma ienākuma nodokļa (UIN) avansiem, kurus nosaka likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" (likums par UIN) 23.pants. Abu nodokļu avansa maksājumu aprēķināšanas un maksāšanas kārtība ir līdzīga, tomēr dažkārt normas ir labvēlīgākas UIN maksātājiem.