Mūsdienu ekonomiskajos apstākļos, kad komercsabiedrībām arvien aktīvāk jāizvērtē restrukturizācijas un optimizācijas iespējas, rodas pastiprināta interese par nodokļu maksāšanu pašnodarbinātās personas statusā. Tādējādi ir iespēja samazināt kopējo nodokļu slogu, kas saistīts ar darba samaksu un vienlaicīgi aizstāt darba statusā veikto darbu ar ārpakalpojumiem. Arī zaudējot darbu vienkāršākais, ātrākais un lētākais veids, kā kļūt ekonomiski neatkarīgam no darba devēja, ir kļūt par pašnodarbinātu personu. Turklāt pašnodarbināta persona, kas veic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, saņem daļēji tādas pašas sociālās garantijas kā darbinieks, kas strādā pie darba devēja, piemēram, slimības pabalstu, maternitātes pabalstu, bērna kopšanas pabalstu. Tomēr jāatzīmē, ka pašnodarbinātā persona nebūs apdrošināta bezdarba gadījumā.