Šogad saimnieciskās darbības veicējiem iedzīvotāju gada ienākumu deklarācijas par 2011.gadu iesniegšanas termiņš ir no 01.03.2012. līdz 01.06.2012. Tomēr iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) avansa maksājumu aprēķins jāiesniedz līdz 1.aprīlīm, kā tas noteikts Ministru kabineta noteikumu Nr. 388 ''Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa avansa maksājumu aprēķina veidlapu un tās aizpildīšanas kārtību'' (MK noteikumi Nr.388) 2.punktā. Līdz ar to, lai ievērotu normatīvo aktu prasības, nodokļu maksātājam tomēr deklarācijas sastādīšanas pēdējā diena ir  01.04.2012., lai izmantotu deklarācijas datus IIN avansa aprēķinam un šo aprēķinu iesniegtu termiņā.