Labdien! Lūdzu sniegt paskaidrojumu šādā jautājumā: kā pareizi aprēķināt iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) par ienākumiem no dzīvokļu pārdošanas gadījumā, kad dzīvokļu īpašnieks – fiziska persona, veic saimniecisko darbību, saistītu ar daudzdzīvokļu mājas apsaimniekošanu, un ēku nolietojums nodokļiem iekļauts saimnieciskās darbības izdevumos? Pārdošanas objekts – dzīvoklis personai piederošā daudzdzīvokļu mājā, ko šī persona apsaimnieko (denacionalizēts īpašums).