Pašnodarbinātā persona ir reģistrējusies kā mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) maksātāja. Tās darbības veids ir pakalpojumu sniegšana. Ja pašnodarbinātā persona nevar izmaksāt sev dividendes, kādi vēl varētu būt varianti, kā izņemt uzkrājušos peļņu? Kādi nodokļi ir jāsamaksā?