Analizējot Valsts ieņēmumu dienesta publicēto uzziņu skaitu un tematiku, redzams, ka valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) ir viena no retāk aplūkotajām tēmām. Vai tas nozīmē, ka arī ikdienā par to domājam salīdzinoši maz? Grūti spriest, jo nav pieejama informācija par kopējo izsniegto uzziņu skaitu. Lai nu kā – viena no šādām uzziņām publicēta par VSAOI aprēķināšanas kārtību pašnodarbinātajiem. Kas tajā teikts?