Kā aprēķināt iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) par ienākumiem no dzīvokļa pārdošanas, ja dzīvokļa īpašnieks - fiziskā persona - veic saimniecisko darbību, kas saistīta ar daudzdzīvokļu mājas apsaimniekošanu (dzīvoklis pārdošanai atrodas šajā daudzdzīvokļu ēkā), un ēku nolietojums nodokļu vajadzībām iekļauts saimnieciskās darbības izdevumos? Pašlaik ēkas atlikusī vērtība nodokļa aprēķināšanas vajadzībām ir nulle. Namīpašnieka dzīvesvieta nav deklarēta šajā dzīvoklī, un dzīvoklis līdz pārdošanas brīdim tika izīrēts.