Fiziska persona, kurai ir reģistrēta saimnieciskā darbība – savvaļas ogu un sēņu iepirkšana un pārdošana, ir pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātājs, pārdot kokmateriālus juridiskai personai (PVN maksātājs), kas cirsti savā  īpašumā (ir ciršanas apliecinājums). Kokmateriālu pārdošana nav šīs fiziskās personas reģistrētā saimnieciskā darbība, ir tikai viens darījums gada laikā par summu 1000 EUR.
Saskaņā ar likumu “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (likums par IIN), ienākumam no fiziskās personas īpašumā esoša augoša meža atsavināšanas izciršanai un tajā iegūto kokmateriālu atsavināšanas tiek piemērota 10% nodokļa likme, piemērojot izdevumu normu 50% apmērā no izmaksājamās summas, ieturot IIN no kokmateriālu pārdošanas ienākuma. Nodokli ietur un valsts budžetā iemaksā pircējs.
Vai esam sapratuši pareizi, ka fizikās personas reģistrētā saimnieciskā darbība neietekmē šo vienreizējo kokmateriālu pārdošanas darījumu, fiziskai personai nav jāizraksta rēķins, jāuzrāda šis darījums PVN deklarācijā un savā gada ienākuma deklarācijā? Vai arī  fiziskai personai par kokmateriālu pārdošanu ir jāizraksta rēķins saskaņā ar PVN likuma 141.pantu? Un kā šajā gadījumā ar IIN, kāda likme jāpiemēro?