Fiziska persona – saimnieciskās darbības veicējs (SDV) – izmanto savu personīgo vieglo automašīnu saimnieciskajā darbībā. Pievienotās vērtības nodokļa likuma (PVN likums) 96.pantā noteikts, ka fiziska persona priekšnodokli par degvielu atskaita proporcionāli nobraukto kilometru skaitam. Savukārt PVN likuma 100.pantā noteikts, ka 20% no nodokļa par vieglās automašīnas degvielu nav atskaitāmi (tātad 80% var). Abi panti ir spēkā, tāpēc rodas jautājums, kuram klausīt – atskaitīt 80% kā priekšnodokli vai dalīt summu proporcionāli kilometriem?