Zvērinātu advokātu birojs (ZAB) grāmatvedības uzskaiti veic divkāršā ieraksta sistēmā. Pēc finanšu gada noslēgšanas ZAB partneri lemj par ienākuma sadali. Ne vienmēr tiek sadalīts viss iepriekšējā finanšu gadā gūtais ienākums. Pēc tam sadalītais ienākums tiek izmaksāts. Ne vienmēr tiek izmaksāta visa sadalītā summa. Kura summa ZAB jānorāda ikgadējā Paziņojumā par fiziskajām personām izmaksāto ienākumu - vai ienākums, kas aprēķināts ieņēmumu un izdevumu pārskatā, vai ienākums, par kura sadali lēmuši partneri, vai faktiski partneriem izmaksātās summas? Kurā brīdī no šī gūtā ienākuma (peļņa no ZAB darbības) partnerim jāsamaksā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI)?