Fiziskā persona ir individuālā uzņēmuma (IU) vienīgais valdes loceklis. Šis uzņēmums par valdes locekļa domājamo ienākumu maksā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) atbilstoši likumā noteiktajam. Darba algu vismaz minimālās algas apmērā nevienā uzņēmumā persona nesaņem, tomēr saņem autoratlīdzību – 300 EUR mēnesī. No šīs summas autoratlīdzības izmaksātājs veic 5% VSAOI autora pensiju apdrošināšanai. Vai fiziskajai personai jāreģistrējas un jāveic papildu VSAOI kā pašnodarbinātajam? Ja jā, kādā apmērā? Kā būtu jāmaksā VSAOI, ja šī persona saņemtu autoratlīdzību, kas lielāka par minimālo algu, piemēram, 500 EUR mēnesī?

Kā jāmaksā VSAOI, ja persona strādā nepilnu darba laiku, saņemot darba algu – 250 EUR, kā arī autoratlīdzību – 500 EUR (citu ienākumu nav)? Autoratlīdzības izmaksātājs veic 5% VSAOI autora pensiju apdrošināšanai. Vai fiziskajai personai šajā gadījumā jāreģistrējas kā pašnodarbinātajam un jāveic VSAOI 32,15% apmērā? Ja jā, tad no kādas summas?