Ar 2012. gada 1. janvāri ienākumam no kapitāla tiek pielīdzināts ienākums no kustamā un nekustamā īpašuma iznomāšanas vai izīrēšanas, tajā skaitā īres (nomas) tiesību pārdošanas, kā arī maksājumi par dabas resursu izmantošanu. Iznomātājam vai izīrētājam tādējādi ir dota izvēles tiesība nereģistrēt saimniecisko darbību Valsts ieņēmumu dienestā (VID), ja tas ir vienīgais, pasīvas saimnieciskās darbības rezultātā gūtais ienākums, un ja ar šo saimniecisko darbību saistītie izdevumi ir nebūtiski. Ienākumam no nomas vai īres ienākumam tādējādi tiek piemērota samazināta iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) likme (10%) bez tiesībām atskaitīt ar īri vai nomu saistītos izdevumus. Jautājums ir par ienākumiem no telpu iznomāšanas / izīrēšanas pēc šiem grozījumiem – ko darīt tiem, kas ir reģistrējuši savu saimniecisko darbību un veic ieņēmumu un izdevumu uzskaiti, un maksā 25% no ienākuma? Vai katrs turpmāk var izvēlēties – maksāt 25% vai 10%?