Tās fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, piemēro īpašu kārtību attiecībā uz vieglo automašīnu izmantošanu saimnieciskajā darbībā. Turklāt individuālie komersanti grāmatvedību var kārtot pēc divkāršā ieraksta principa, un fiziskās personas var būt arī pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāji. Saprast visas šīs normas un piemērot pareizi nodokļu režīmu ir sarežģīti.