Fiziskā persona, kura veic saimniecisko darbību, bija reģistrēta kā pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāja līdz 2022. gada 1. februārim, bet tad lūgusi Valsts ieņēmumu dienestu (VID) izslēgt to no šī reģistra, jo kopējā apliekamo darījumu vērtība par iepriekšējiem 12 mēnešiem bija mazāka nekā 40 000 eiro. Kā fiziskai personai turpmāk aprēķināt tās veikto ar PVN apliekamo darījumu vērtību, lai noteiktu, vai tiek sasniegts Pievienotās vērtības nodokļa likuma (PVN likums) 59. panta 1. daļā noteiktais slieksnis? Proti, vai no 1. februāra darījumu slieksnis jāsāk rēķināt no jauna, vai arī jāņem vērā apgrozījums par visu iepriekšējo 12 mēnešu periodu, kad persona bija PVN maksātāja (piemēram, no 2021. gada 1. aprīļa līdz 2022. gada 31. martam)?

Saskaņā ar PVN likuma 59. panta 1. daļu iekšzemes nodokļa maksātājs ir tiesīgs nereģistrēties VID PVN maksātāju reģistrā, ja tā veikto ar nodokli apliekamo preču piegāžu un sniegto pakalpojumu kopējā vērtība iepriekšējo 12 mēnešu laikā nav pārsniegusi 40 000 eiro.