2022.gadā bija atcelti iedzīvotāju ienākuma nodokļa avansa maksājumi saimnieciskās darbības veicējiem saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību un seku pārvarēšanu, bet tos varēja veikt labprātīgi. Šogad beidzas noteiktais atvieglojums – līdz ar to 23.marts ir pirmais datums, līdz kuram jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodokļa avanss.