Fiziskā persona iznomā zemi juridiskai personai. Abas personas ir pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātājas. Līgums par zemes nomu ir reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā (VID) un ienākumiem tiek piemērota iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) likme 10% apmērā. VID interpretē, ka ar IIN apliekamais ienākums esot nomas maksa plus PVN, bet tad veidojas situācija, ka tiek maksāts nodoklis par nodokli un fiziskā persona nav vienlīdzīgā pozīcijā ar personu, kas nav PVN maksātāja. Kā arī PVN nevar uzskatīt par neatskaitāmo izdevumu, jo tas ir obligāts maksājums. Kā pareizi rīkoties šādā situācijā?