2013.gadā Ministru kabineta (MK) noteiktā minimālā mēneša darba alga ir 200 Ls, līdz ar to pašnodarbinātajiem valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) objekta minimālais apmērs 2013. gadam ir 2400 Ls, savukārt mēnesim – 200 Ls. No tā mēneša, kad pašnodarbinātā gada ienākumi sasniedz obligāto iemaksu objekta gada minimālo apmēru, VSAOI ir jāveic par visiem turpmākajiem mēnešiem vismaz no 200 Ls līdz kalendārā gada beigām vai pašnodarbinātā statusa zaudēšanai.