Kā jau katru gadu, katram uzņēmumam vai fiziskai personai, kas veic saimniecisko darbību, ir jāsastāda ienākumu deklarācija. Juridiskās personas sastāda uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) deklarāciju, bet fiziskās personas – saimnieciskās darbības veicēji (SDV), individuālais komersants (IK), zemnieku saimniecības (Z/S), zvejnieku saimniecības (Zv/S), individuālais uzņēmums (IU) - sastāda iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) gada deklarāciju.