Gada ienākumu deklarāciju iesniegšanas laikā (no 1.marta līdz 1.jūnijam) aktuāls ir jautājums, kam un kādos gadījumos deklarācijas iesniegšana ir obligāta. Vienlaikus jāatgādina, ka deklarāciju ir tiesības iesniegt, ja nodokļu maksātājam ir bijuši attaisnoti izdevumi un līdz ar to ir tiesības saņemt atpakaļ pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli.

Jebkurš ienākums, ko gūst fiziska persona, kas ir iekšzemes nodokļu maksātājs (rezidents), ir apliekams ar iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN), ja vien likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" (likums par IIN) nav noteikts citādi. Jebkuri ārvalstīs gūti ienākumi, gan tādi, kas ir  apliekami ar nodokli, gan tādi, kas nav, gan no aktīvas darbības, t.i., algota darba ienākumi, gan pasīvie ienākumi, piemēram, dividenžu ienākumi, ir nosacījums  gada ienākumu deklarācijas obligātai iesniegšanai.