Ja autors nekur nestrādā, bet saņem honorāru virs Ls  200, tad tam ir jāreģistrējas par pašnodarbināto?