Ja persona saņem darba algu 50 EUR apmērā, bet mēnesī, kad cits uzņēmums ir izmaksājis autoratlīdzību virs 430 EUR, persona arī savā darba vietā saņem 430 EUR, un attiecīgi par šo atalgojumu ir veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI). Vai ar to pietiek, lai nereģistrētos kā pašnodarbinātais? Nav plānots, ka autoratlīdzības turpmāk pārsniegs minimālo algu.