Pašnodarbinātais, kura saimnieciskās darbības veids ir dzīvokļu pirkšana un pārdošana, kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā. Pašnodarbinātais šobrīd maksā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) no brīvi izraudzīta ienākuma. No kādas summas būs jāmaksā VSAOI, ja pašnodarbinātais janvārī iegādāsies dzīvoklis par 20 000 EUR, kuru februārī pārdos par 25 000 EUR? Citu izdevumu un ieņēmumu nav. Pašnodarbinātā brīvi izraudzīti ienākumi ir 500 EUR.

Vai pašnodarbinātajam, ja viņš no 2018.gada izvēlas kārtot grāmatvedību divkāršā ieraksta sistēmā, par savu izvēli ir jāinformē Valsts ieņēmumu dienests (VID)? Kā, izmantojot divkāršā ieraksta sistēmu, būtu jāmaksā VSAOI iepriekš minētajā situācijā?