Vai ir ierobežojumi darbības veidiem, kad var izvēlēties maksāt mikrouzņēmumu nodokli (MUN)? Vai fiziskā persona, kas reģistrējusi saimniecisko darbību (vispārējā nodokļu vai MUN maksāšanas režīmā) un reģistrējusies kā pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāja Latvijā, var sniegt celtniecības vai remonta pakalpojumus Zviedrijas uzņēmumam (Zviedrijas PVN maksātājam), ja faktiskā pakalpojumu sniegšanas vieta ir Zviedrija? Vai nepieciešamības gadījumā saimnieciskās darbības veicējs, kas reģistrējies kā MUN maksātājs, sniedzot savus pakalpojumus, drīkst nomāt instrumentus un automašīnu no pakalpojuma saņēmēja?