Fiziskā persona izīrē juridiskajai personai savu nekustamo īpašumu, nereģistrējoties Valsts ieņēmumu dienestā (VID) kā saimnieciskās darbības veicēja. Nomas līgums reģistrēts VID, un fiziskās personas ienākumiem no īpašuma iznomāšanas tiek piemērots iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) 10% apmērā (ienākuma izmaksas brīdī nodokli aprēķina un maksā valstij juridiskā persona). Vai ir noteikti ierobežojumi ienākuma no īpašuma iznomāšanas vai izīrēšanas summai, kuru sasniedzot fiziskā persona vairs nevar piemērot 10% IIN? Piemēram, vai 10% likme ir piemērojama, ja fiziskās personas mēneša ienākums par nekustamā īpašuma izīrēšanu pirms nodokļa aprēķina ir 60 000 EUR? Vai šajā gadījumā jāmaksā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI), ja fiziskā persona ir strādājošs pensionārs? Vai VSAOI jāmaksā, ja fiziskā persona nav pensionārs?